Kempenkracht

Trots op onze regio!

De Kempen als voorbeeld! Enkele jaren geleden startte ik met de gemeente Vosselaar een nieuw project: CADO, kleinschalige dagopvang voor ouderen in een huisje op de hoek van de straat. Ondertussen telt Vlaanderen 72 CADO’s!

Zorg dichtbij huis, geeft extra levenskwaliteit! Daarom ijver ik o.a. voor uitbreiding van de thuiszorg, de bouw van het Kempens drughulpcentrum en een uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg in de Kempen. Als uitgestrekte regio moeten we in ons hulpverleningslandschap ook voldoende creatief zijn om antenneposten dicht bij de mensen te voorzien zodat lange afstanden tot de hulpverlening kunnen vermeden worden.

Met oog voor het klimaat speelt de Kempen een cruciale rol in hernieuwbare energie. Door de investeringen van de afgelopen jaren staat de kempen als regio mee aan de top voor de productie van windenergie en produceerden wij als eerste in Vlaanderen groen gas uit ons huishoudelijk afval. Door het warme water in onze diepe ondergrond beschikken wij samen met Limburg over een unieke warmtebron. In het parlement heb ik gepleit voor de warmtemakelaars zodat elke gemeente de komende jaren een warmteplan kan opmaken en plaatste ik ook ‘aardwarmte’ op de Brusselse agenda. Om een goede uitrol van de warmtenetten en de diepe geothermie te kunnen realiseren, zal een stem in het parement nodig blijven. Die taak neem ik graag terug op!

Onze jongeren, onze toekomst, verdienen de ruimte om jong te zijn! Het jeugdwerk verdient dan ook alle kansen! Leerling en leerkrachten moeten zich goed en ondersteund voelen in de school. Daarom willen wij verder inzetten op, minder lasten voor de leerkracht en meer tijd voor de leerling, optimalisatie van het M-decreet en extra ondersteuning voor kleuter- en lager onderwijs.

Meer fietspaden, beter openbaar vervoer, minder vrachtwagens in de dorpskern en een veilige schoolomgeving is voor ons prioriteit, niet enkel in de stad, maar ook op ons platteland. Elke dag merk ik de werklust die onze ondernemers kenmerkt. Ik ben trots op onze mooie streek, waar de lekkerste en gezondste voedingsproducten worden geproduceerd en waar het genieten is van de rust en de open ruimte. Waar ik naar de buurwinkel kan en het hart van het dorp klopt in het verenigingsleven. Elk dorp telt!