Uw Hoogstraatse kandidaten!

h-charis

4de opvolger Europees parlement

Charis Kamoen

48 jaar
Woont in Minderhout (Hoogstraten)
Gehuwd met Paul en mama van Iian, Annoa, Matteo en Thaïs

Waar wil zij het verschil maken?

Onze kinderen moeten hun dromen kunnen waarmaken en daarin begeleid worden. Ze moeten opgroeien in veiligheid ( het verkeer, het milieu) en geborgenheid omringd door mensen die hen graag zien en het beste met hen voor hebben. Tijdens hun opleiding ondersteunen we hen en we dagen ze uit. Onze gezondheidszorg moet kwalitatief en performant zijn voor hen en wie van hen houdt. Ouders en grootouders moeten voldoende tijd met hen kunnen doorbrengen en over voldoende inkomen beschikken om voor hen te kunnen zorgen. Daarom moeten we samenwerken binnen Europa, met een sterk Europa kunnen we daar garant voor staan.

h-tinne

2de plaats Vlaams Parlement

Tinne Rombouts

39 jaar
Woont in Meerle (Hoogstraten)
Gehuwd met Wim en mama van Lore en Kato

Waar wil zij het verschil maken?

Ik ben trots op onze streek, fier op de zorgzame mensen en onze werklust. Ik wil verder werken aan een warme samenleving waar elk kind zijn talent kan laten schitteren, waar mensen helpen en geholpen worden, waar ze genieten en zich thuis voelen in een veilige en gezonde omgeving. Kortom, zorgen voor levenskwaliteit.

Geluk zit voor mij altijd in de interactie met andere mensen. Gelukkig zijn zonder andere mensen, lijkt me moeilijk.  Luisteren, samen bruggen bouwen en tot oplossingen komen dat is voor mij de essentie van politiek. Oplossingen die haalbaar, betaalbaar en menselijk zijn!

De eerlijke en oprechte ijver van mensen om hun doelen te bereiken geeft mij energie. Positieve energie die ik voor 200% wil inzetten ‘om u’!