Het gaat OM U

Geluk zit voor mij altijd in de interactie met andere mensen. Gelukkig zijn zonder andere mensen, lijkt me moeilijk.  Luisteren, samen bruggen bouwen en tot oplossingen komen dat is voor mij de essentie van politiek. Oplossingen die haalbaar, betaalbaar en menselijk zijn!

De eerlijke en oprechte ijver van mensen om hun doelen te bereiken geeft mij energie. Positieve energie die ik voor 200% wil inzetten ‘om u’!

Ik ben trots op onze streek, fier op de zorgzame mensen en onze werklust. Ik wil verder werken aan een warme samenleving waar elk kind zijn talent kan laten schitteren, waar mensen helpen en geholpen worden, waar ze genieten en zich thuis voelen in een veilige en gezonde omgeving. Kortom, zorgen voor levenskwaliteit.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Aarzel dan niet om me aan te spreken als je me ziet, om me te bellen of te mailen.

CONTACTGEGEVENSMIJN WERK VAN DE AFGELOPEN JAREN

Zin in gezin

Betaalbaar wonen, een leuke job in eigen streek en kinderopvang dicht bij huis, dat is waar jonge gezinnen van dromen. Jonge gezinnen moeten ondersteund worden in hun engagement. Tinne wil kinderopvang dan ook bovenaan op de agenda plaatsen. Iedereen die er nood aan heeft, moet, met een beperkte wachttijd, toegang kunnen hebben tot betaalbare kinderopvang gelegen op een aanvaardbare afstand van thuis.

Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor de renovatie van een woning. Duurzaam wonen vereist gepaste  ondersteuning voor energiebesparende maatregelen. Tinne zocht ook mee naar duurzame energie om huizen te verwarmen in de vorm van aardwarmte (diepe geothermie). Een veelbelovend domein waar zij nog graag aan verder wil werken!

Combinatie gezin en werk kan heftig zijn. Tijd om samen te genieten is minstens even belangrijk. Ons mobiliteitsplan moet over een ander boeg, voor minder file en meer plezier.

Zorg zonder zorgen

Levenskwaliteit bieden aan zij die ouder worden of hulp nodig hebben, is voor Tinne een blijvende uitdaging. Zo stond ze op de eerste rij om te investeren in kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis met het zogenaamde CADO-project (collectieve autonome dagopvang). CADO biedt kleinschalige dagopvang voor zorgbehoevende ouderen. Op deze manier kunnen zij langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven.

Daarnaast zijn mantelzorgers en andere vrijwilligers belangrijke steunpilaren in het zorglandschap. Zij leveren werk van onschatbare waarde en moeten zich ook morgen gesteund blijven voelen. Dat kan alleen met een degelijke omkadering.

Je dagelijks kunnen bewegen in een aangename leefomgeving heeft een positief effect op onze mentale gezondheid, net zoals het ontmoeten van mensen en/of contact met dieren.  Om diverse redenen kan je plots geconfronteerd worden met een moeilijkere periode.  Kwaliteitsvolle hulpverlening, dicht bij huis is dan belangrijk.

Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvolle zorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor al wie het nodig heeft, maar gedreven en met ervaring wil Tinne hier mee aan werken.

Plezant platteland

Op een sterk platteland is het aangenaam werken, wonen en ontspannen, vinden we buurtwinkels en  dorpsscholen en is er ruimte voor de lekkerste, gezondste en veiligste voedselproductie. Steeds meer mensen genieten van het landschap, kopen verse producten op de boerderij of komen tot rust op de vakantie- of zorgboerderij. Al die functies in elkaar laten passen: dat is de uitdaging waar Tinne het verschil wil maken. Ze wil steun en zekerheid bieden aan de verschillende partners op het platteland. Ons platteland heeft zoveel te bieden!

Onze jongeren, onze toekomst

Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien en zich goed te voelen, op school, in een jeugdvereniging, de sportclub of de kunstacademie. Ruimte om jong te zijn is dus iets waar onze jongeren terecht voor ijveren. Tinne haar pleidooi zorgde er mede voor dat er werd geïnvesteerd in de renovatie en de nieuwbouw van jeugdverblijven, dat het organiseren van een kampvuur vereenvoudigd werd en dat er meer dan 75.000 verenigingen werden gevrijwaard van BTW. Jongeren maken de toekomst!

Een betere begeleiding om hen de kans te geven voor een gepaste, uitdagende en boeiende job te vinden is dan ook cruciaal. In onze kennisgedreven economie zijn hogere studies belangrijk, maar technische  vakspecialisten en jongeren met ondernemerszin, zijn minstens zo belangrijk. Techniek zal immers mee het antwoord moeten bieden op de vele uitdagingen van de toekomst, zo ook ons klimaat.